Från att i huvudsak varit en sport för överklassen är golf numera något av en folksport, då uppemot en halv miljon svenskar spelar golf mer eller mindre regelbundet. Räknat till antal utövare är det bara fotbollen som har fler.

Vill man börja spela golf ska man börja med att gå med i en golfklubb. I Sverige finns totalt runt 460 golfklubbar och lika många golfbanor, de flesta belägna i storstadsregionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö.

Har man inte spelat golf tidigare ska man ta så kallat ”grönt kort”, vilket innebär att man ska klara att spela en golfrunda på ett visst antal slag. De allra flesta golfklubbar har någon form av kurser för nybörjare, där man helt enkelt lär sig att spela golf ifrån grunden. Det här underlättare för alla spelare. Det behöver inte bli köbildning vid hålen och man kan vara säker på att alla som spelare har lärt sig och spelar efter reglerna. 

När man väl klarat det gröna kortet är det bara att boka tid och ge sig ut på en runda när man helst känner för det. 

Det finns några huvudsakliga grundregler som de flesta golfklubbar följer:

  1. Man måste spela bollen från den plats den hamnade under föregående slag om inget annat nämns i reglerna. Detta betyder att man kan vara tvungen att slå en boll från en sanddyn eller gå in bland buskagen.
  2. Man får inte ändra banorna på något sätt som gynnar och ger extra fördelar till spelaren.
  3. Man får bara byta ut sin boll om den förstörs eller går förlorad. Ofta finns det vattenhål på golfbanor och det är där som bollarna brukar gå förlorade.